แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการเฉลิมชัย ตาระกา ในโอกาสรับตำแหน่งผูเอำนวยการโรงเรียนบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top