ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อจัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top