ตอนที่ 2
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่

ผู้ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers)

          ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารซึ่งในแต่ละพื้นที่
หรือแต่ละประเทศซึ่งจะต้องรับผิดชอบกันเอง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหญ่ของโลกให้ได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
Internet Service Providers (ISP) ซึ่งได้แก่ องค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากแหล่ง
ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น จากที่บ้าน  สำนักงาน สถานบริการ และแหล่งอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหญ่ออกไป
นอกประเทศได้  ผู้ให้บริการ (ISP) ในประเทศ มีหลายที่ เช่น KSC,  Loxinfo, Samart และอีกหลายๆ แห่งที่เปิดให้บริการ

          

รายชื่อ ISP ในประเทศไทย


          ปัจจุบันบริษัทเอกชนได้รับสิทธิในการจัดตั้งบริษัท  เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตหลายแห่งด้วยกัน ซึ่งพอจะ
รวบรวมเป็นข้อมูลในปัจจุบันได้  ดังนี้

 • ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand)
 • http://www.inet.co.th
 • โทรศัพท์ 642-7065, 642-7066
 • โทรสาร 642-7064
 • โทรศัพท์ 679-789 ต่อ 444
 • โทรสาร 679-7899
 • โทรศัพท์ 576-0899,  576-0990
 • โทรสาร 576-0900-7
 • โทรศัพท์ 308-0500
 • โทรสาร 308-0789
 • โทรศัพท์ 891-1565-6
 • โทรสาร 861-1544-5
 • โทรศัพท์ 937-0800 ต่อ 5214
 • โทรสาร 937-0810
 • โทรศัพท์ 617-3999
 • โทรสาร 617-0939
 • โทรศัพท์ 840-0444
 • โทรสาร  440-0450
 • โทรศัพท์ 953-1111
 • โทรสาร 953-0220
 • โทรศัพท์ 640-1800
 • โทรสาร  ( - )
 • โทรศัพท์ 642-7065, 642-7064
 • โทรสาร 642-7064
 • โทรศัพท์ 950-2020

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ISP ในประเทศไทย ในปัจจุบันอาจมีมากกว่านี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย...ขอบพระคุณครับ....

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISP ในประเทศไทย จากเว็บไซต์ http://siam.to/thekop55/
ผู้ให้บริการ Internet ในประเทศ


A-net Internet

33.6K Tel.861-1444
56K Tel.863-8000
Domain Suffix = a-net.net.th
Primary DNS = 203.148.255.70
Secondary DNS = 203.148.255.78
POP3 = mail.a-net.net.th
SMTP = mail.a-net.net.th
News Server = News.a-net.net.th
Proxy Server = proxy.a-net.net.th:8080
FTP = ftp://ftp.a-net.net.th/


Asia Access

33.6K Tel.617-3900
56K Tel.271-8000
Domain Suffix = asiaaccess.net.th
Primary DNS = 203.145.0.1
Secondary DNS = 203.145.0.2
POP3 = bkk1.asiaaccess.net.th
SMTP = bkk1.asiaaccess.net.th
News Server = news.asiaaccess.net.th
Proxy Server = proxy.asiaaccess.net.th:8080
FTP = ftp://ftp.asiaaccess.net.th/


Asia Infonet

33.6K Tel.642-1400
56K Tel.640-8000-1
Domain Suffix = asianet.co.th
Primary DNS = 203.144.255.71
Secondary DNS = 203.144.255.72
POP3 = classic.asianet.co.th
SMTP = classic.asianet.co.th
News Server = news.asianet.co.th
Proxy Server = proxy.asianet.co.th:8080
FTP = ftp://ftp.asianet.co.th/


CS Internet

33.6K Tel.615-4444
56K Tel.271-6000
Domain Suffix = cscoms.com
Primary DNS = 202.183.255.20
Secondary DNS = 202.183.255.21
POP3 = mail.cscoms.com
SMTP = mail.cscoms.com
News Server = news.cscoms.com
Proxy Server = proxy.cscoms.com:8080
FTP = ftp://ftp.cscoms.com/

Data Line Thai

Tel.310-5340-2
Domain Suffix = linethai.co.th
Primary DNS = 202.80.252.1
Secondary DNS = 202.80.252.2
POP3 = mail.linethai.co.th
SMTP = mail.linethai.co.th
Proxy Server = proxy.linethai.co.th:8080
FTP = ftp://ftp.linethai.co.th/

FarEast Internet

Tel.718-7456, 718-7466
Domain Suffix = fareast.net.th
Primary DNS = 202.182.0.1
Secondary DNS = 202.182.0.2 POP3 = mail.fareast.net.th
SMTP = mail.fareast.net.th
FTP = ftp://ftp.fareast.net.th/


IdeaNet

Tel.862-1300-9
Domain Suffix = idn.co.th
Primary DNS = 202.59.252.2
Secondary DNS = 202.59.252.13
POP3 = mail.idn.co.th
SMTP = mail.idn.co.th
Proxy Server = proxy.idn.co.th:8080
FTP = ftp://ftp.idn.co.th/


InfoNews

33.6K Tel.880-9500-650
56K Tel.880-9999
Domain Suffix = infonews.co.th
Primary DNS = 203.147.0.2
Secondary DNS = 203.147.0.3
POP3 = pop3.infonews.co.th
SMTP = smtp.infomews.co.th Proxy Server = proxy.infonews.co.th:8080
FTP = ftp://ftp.infonews.co.th/


Internet Thailand

Tel.2065000
Domain Suffix = inet.co.th
Primary DNS = 202.44.202.2
Secondary DNS = 202.44.202.3
POP3 = mozart.inet.co.th
SMTP = mozart.inet.co.th
News Server = news.inet.co.th
Proxy Server = proxy.inet.co.th:8080
FTP = ftp://ftp.inet.co.th/


KSC

33.6K Tel.712-9119
56K Tel.561-6000
Domain Suffix = ksc.net.th
Primary DNS = 203.155.33.1
Secondary DNS = 202.44.144.33
POP3 = mail.ksc.net.th
SMTP = mail.ksc.net.th
News Server = news.ksc.co.th
Proxy Server = proxy.ksc.net.th:8080
FTP = ftp://ftp.ksc.net.th/


Loxinfo

33.6K Tel. 679-8888, 671-9400, 622-5555, 225-3455
56K Tel.228-8000
Domain Suffix = loxinfo.co.th
Primary DNS = 203.146.0.20
Secondary DNS = 203.146.0.30
POP3 = bkk3.loxinfo.cot.h
SMTP = bkk3.loxinfo.co.th
News Server = news.loxinfo.co.th
Proxy Server = proxy.loxinfo.co.th:8080
FTP = ftp://ftp.loxinfo.co.th/


RoyNet

Tel.623-0955
Domain Suffix = roynet.co.th
Proxy Server = proxy.roynet.co.th:8080


Samart

33.6K Tel.953-2500
56K Tel.955-5500
Domain Suffix = samart.co.th
Primary DNS = 203.149.0.2
Secondary DNS = 203.149.0.3
POP3 = pop.samart.co.th
SMTP = smtp.samart.co.th
News Server = news.samart.co.th
Proxy Server = proxy.samart.co.th:8080
FTP = http://www.samart.co.th/


Siam-IT Online

Tel.898-0751-8
Domain Suffix = siamit.co.th
Primary DNS = 202.57.129.130
Secondary DNS = 202.57.129.131
POP3 = mail.siamit.co.th
SMTP = mail.siamit.co.th
News Server = news.siamit.co.th
Proxy Server = proxy.siamit.co.th:8080
FTP = ftp://ftp.siamit.co.th/


Thai Online

Tel.521-6700
Primary DNS = 202.74.32.3
Secondary DNS = 202.74.32.4
Proxy Server 202.74.32.105
News Server202.74.32.6
SMTP = 202.74.32.11
POP3 = 202.74.32.11
FTP = 202.74.32.105


World Net

33.6K Tel.953-2999
56K Tel.596-8000, 596-8200
Domain Suffix = wnet.net.th
Primary DNS = 203.152.1.10
Secondary DNS = 203.152.1.70
POP3 = mail.wnet.net.th
SMTP = mail.wnet.net.th
News Server = news.wnet.net.th
Proxy Server = proxy.wnet.net.th:8080
FTP = ftp://ftp.wnet.net.th/


ย้อนกลับ

ชมต่อไป