ข่าวกิจกรรม

  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา"
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


2560 8 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg