ข่าวกิจกรรม

ผลการแข่งขัน WORLD ROBOT GAMES THAILAND CHAMPIONSHIP 2017

S 49414151


รายการ หุ่นยนต์ SUMO Open RC 5 กิโลกรัม
ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 7000 บาท เงินสนับสนุนค่าเดินทาง 25000 บาท สิทธิ์การแข่งขัน WRG ที่ประเทศสิงคโปร์
ผู้เข้าแข่งขัน   นายอาทิตย์ ฟู้ และ นายณภัทร ยอดรักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2000 บาท สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์
ผู้เข้าแข่งขัน นายปารเมศ มหาศักดิ์พิทักษ์ นายพีรนัฐ มีชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน หุ่นยนต์ firefighting รุ่น junior พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์

ผู้เข้าแข่งขัน ด.ช.พรหมพิริยะ พูลวิรัตน์ และ  ด.ช.โชติพัฒน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg