ตารางเรียน 2/2561

 

skn1

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
****เริ่มใช้วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2561***
*

ห้องที่ปรับแก้ตาราง Year8 ,ม.2/2, ม.2/6, ม.2/14, ม.3/2, ม.4/10, ม.4/14

                                                                            International Programme Year 8

ระดับ ม.1

ห้อง 1/1ห้อง 1/2 |  ห้อง 1/3 |  ห้อง 1/4 |  ห้อง 1/5 |  ห้อง 1/6 |  ห้อง 1/7 

ห้อง 1/8 |  ห้อง 1/9 |  ห้อง 1/10 |  ห้อง 1/11 |  ห้อง 1/12 |  ห้อง 1/13 |  ห้อง 1/14

ระดับ ม.2

ห้อง 2/1 | ห้อง 2/2 | ห้อง 2/3 |  ห้อง 2/4 ห้อง 2/5 |  ห้อง 2/6ห้อง 2/7 

ห้อง 2/8 |  ห้อง 2/9 |  ห้อง 2/10 |  ห้อง 2/11 |  ห้อง 2/12 |  ห้อง 2/13 |  ห้อง 2/14

ระดับ ม.3

ห้อง 3/1 |  ห้อง 3/2 |  ห้อง 3/3 |  ห้อง 3/4 |  ห้อง 3/5 |  ห้อง 3/6 |  ห้อง 3/7 

ห้อง 3/8 |  ห้อง 3/9 |  ห้อง 3/10ห้อง 3/11ห้อง 3/12 |  ห้อง 3/13 |  ห้อง 3/14

ระดับ ม.4

ห้อง 4/1 |  ห้อง 4/2 |  ห้อง 4/3 |  ห้อง 4/4 |  ห้อง 4/5 |  ห้อง 4/6 |  ห้อง 4/7 |  ห้อง 4/8 

ห้อง 4/9 |  ห้อง 4/10 |  ห้อง 4/11 |  ห้อง 4/12 |  ห้อง 4/13 |  ห้อง 4/14 |  ห้อง 4/15 |  ห้อง 4/16 

ระดับ ม.5

ห้อง 5/1 |  ห้อง 5/2 |  ห้อง 5/3 |  ห้อง 5/4ห้อง 5/5 |  ห้อง 5/6 |  ห้อง 5/7 |  ห้อง 5/8 

ห้อง 5/9 |  ห้อง 5/10 |  ห้อง 5/11 |  ห้อง 5/12 |  ห้อง 5/13 |  ห้อง 5/14 |  ห้อง 5/15 |  ห้อง 5/16 

ระดับ ม.6

ห้อง 6/1 |  ห้อง 6/2 |  ห้อง 6/3 |  ห้อง 6/4 |  ห้อง 6/5 |  ห้อง 6/6 |  ห้อง 6/7 |  ห้อง 6/8 

ห้อง 6/9ห้อง 6/10 |  ห้อง 6/11 |  ห้อง 6/12 |  ห้อง 6/13 |  ห้อง 6/14 |   ห้อง 6/15

 ห้อง 6/16 |  ห้อง 6/17

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg