ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา

 ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ---------------------------------------------------
โครงการ International Programme
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า International Programme Year 8
ค่าบำรุงการศึกษา International Programme Year 8
ค่าบำรุงการศึกษา International Programme Year 9
 
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   โครงการห้องเรียนพิเศษ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   โครงการห้องเรียนพิเศษ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   โครงการห้องเรียนพิเศษ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 (นักเรียนเก่าห้องทั่วไป)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   โครงการห้องเรียนพิเศษ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 (นักเรียนเก่าโครงการพิเศษ)
ค่าบำรุงการศึกษา โครงการภาคภาษาอังกฤษ  MEP     ( ม. 1-1, 2-1, 3-1 )
ค่าบำรุงการศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ วิทย์ - คณิต  SM  ( ม. 1-2, 1-3, 2-2, 2-3, 3-2, 3-3)
ค่าบำรุงการศึกษา โครงการภาคภาษาอังกฤษโครงสร้างคณิต – อังกฤษ  MEP  ( ม. 4-1 , 5-1 , 6-1 )
ค่าบำรุงการศึกษา โครงสร้างวิทย์ – เทคโนโลยี – วิศวกรรม – คณิต   STEM   ( ม. 4-2 , 5-2 , 6-2 )
ค่าบำรุงการศึกษา โครงสร้างห้องเรียนวิทย์ – คณิต  SM  ( ม. 4-3 , 5-3 , 6-3 )
 
ห้องเรียนโครงการปกติ
ห้องปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
ห้องปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2,4,5
 
ห้องเรียนภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี
 ห้องเรียนภาษาจีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี  4-14, 4-15 , 4-16, 5-14, 5-15 ,5-16
 ห้องเรียนภาษาจีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี  6-15, 6-16
 

 

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.