ใบความรู้หน่อกะลาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 การนำเสนอข้อมูลด้วย Power Point
( วันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 )

บทคัดย่อหน่อกะลาภูมิปัญญาท้องถิ่น

- -
หน่อกะลา หรือเร่ว เป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ทั่วไปที่จังหวัดนนทบุรี เป็นพืชตระกูลเดียวกับข่า แต่มีรสชาติจืดกว่าเป็นพืชเหง้า ใช้เหง้าประกอบอาหารมีดอกเป็นช่อคล้ายข่าสีชมพู ดอกจะบานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมีเมล็ดขยายพันธ์ได้ แต่เกษตรกรนิยมเหง้ามากกว่า หน่อกะลาเป็นพืชที่ปลูกง่าย มีศัตรูพืชรบกวนน้อยเป็นผักพื้นบ้านที่มีตลาดรองรับ สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น รับประทานสด ต้มจิ้มน้ำพริก ใช้แทนข่าสำหรับทำต้มยำ ใช้เป็นเครื่องปรุงประกออบอาหารโปรตีน หรือใช้แทนถั่วฝักยาวสำหรับทำทอดมัน เป็นต้น เนื่องจากหน่อกะลา เป็นพืชพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ทั่วไปและเกษตรกรก็ขุดมาบริโภค โดยไม่มีการปลูกทดแทนทำให้ค่อนข้างหายาก เชื่อว่าในระยะอันใกล้นี้หากไม่มีการส่งเสริมหรือให้คำแนะนำในการปลูกทดแทนก็จะทำให้สูญพันธ์ได้
"ทอดมันหน่อกะลา" หน้าตาเหมือนๆ กับทอดมันทั่วๆ ไปแต่ผสม หน่อกะลา ซึ่ง เป็นพืชชนิดหนึ่ง รสชาติของทอดมันหน่อกะลา คล้ายๆกับทอดมันปลา ทั่วไป แต่มี "หน่อกะลา" มาเป็น เครื่องปรุงเพิ่มด้วย ทำให้เคี้ยวแล้ว กรุบๆ