กระดังงา
กระดังงา
กระบองเพชร
กระบองเพชร
กล้วยไม้
กล้วยไม้
กุหลาบ
กุหลาบ
โกสน
โกสน
เข็ม
เข็ม
ทรงบาดาล
ทรงบาดาล
ทองหลาง
ทองหลาง
ธรรมรักษา
ธรรมรักษา
บอนสี
บอนสี
บัว
บัว
โป๊ยเซียน
โป๊ยเซียน
ไผ่
ไผ่
พิกุลทอง
พิกุลทอง
พุทธรักษา
พุทธรักษา
พู่ระหง
พู่ระหง
เฟื่องฟ้า
เฟื่องฟ้า
มรกตแดง
มรกตแดง
มะขาม
มะขาม
มะลิ
มะลิ
โมก
โมก
วาสนาราชินี
วาสนาราชินีร
สนฉัตร
สนฉัตร
สักทอง
สักทอง
หมากนวล
หมากนวล