เห็ดซาง
เห็ดซางเป็นเห็ดที่รับประทานได้ชนิดหนึ่ง ที่พบจำหน่ายในฤดูฝนทางภาคเหนือ ชอบขึ้นเป็นดอกเดี่ยว ซึ่งอยู่กันเป็นกลุ่มและมีโคนดอกติดกัน มองดูเหมือนช่อดอกไม้ เห็ดชนิดนี้ขึ้นเกาะติดอยู่บนขอนไม้ผุเปื่อยในป่า และบนพื้นดินในป่า จัดว่าเป็นเห็ดสดเนื้อเหนียวกว่าเห็ดธรรมดา