วิธีเลือกซื้ออาหาร

เมื่อมีการเลือกหรือกำหนดรายยการอาหารได้แล้วภายใน 1 สัปดาห์ ก็ทำให้เรามีรายการจ่าย ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องซื้อมีปริมาณเท่าไร ควรจะเขียนแยกออกมาเป็นหมวดๆ โดกยแบ่งเป็นหมวดเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ของแห้ง เมื่อไปถึงตลาดหรือวุปเปอร์มาเก็ตจะได้เลือกซื้อเฉพาะส่วนที่กำหนด จะได้ไม่เสียเวลาเดินโดยไม่มีเป้าหมาย
การเลือกซื้ออาหารสด

การเลือกซื้ออาหารสดนั้นจะทำให้อาหารที่ปรุงนั้นมีรสชาติดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สีสันน่ารับประทาน วิธีเลือกอาหราสดๆมีดังนี้
1.) ควรเลือกซื้อตามฤดูกาล เพราะอาจจะได้อาหารสดและมีราคาถูก คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ดังนั้นรายการอาหารก็ควรให้เหมาะกับ ฤดูกาลของผักหรอผลไม้นั้นด้วย
2.) เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้ามีงบอยู่ในวงจำกัดให้เลือกกินอาหารทีมีราคาถูกแต่มัคุณค่า เช่น ถ้าสูตรนั้นใช้เนื้อกุ้งก็ดัดแปลงใช้เนื้อหมูหรือเนื้อได่แทนได้ เพราะคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกัน
3.) ซื้อในปริมาณมาก
4.) ซื้อให้พอเหมาะกับสมาชิกภายในครอบครัว ถ้ามีสมาชิกน้อยก็ไม่ควรซื้อมาทำมากเกินไปเพราะจะเป็นการสิ้นเปลือง


เนื้อหมู
ควรเลือกเนื้อที่มีสีชมพู มันสีขาย หนังบางและเกลี้ยงสำหรับหมูสามชั้นควรเลือกที่มีมันบาง เนื้อหนา มีเนื้อหลายชั้นและไม่มีพังผืดระหว่างชั้น
เนื้อไก่
เลือกเนื้อที่ใสเหลืองอมชมพูอ่อน เนื้อหนามีมันเล็กน้อยไม่มีกลิ่น ปัจจุบันนี้มีการตัดแยกขาย ออกเป็นส่วนๆ ควรเลือกซื้อ ให้เหมาะกับอาหารแต่ละชนิด
เนื้อหมู เนื้อวัว
เลือกเนื้อที่มีสีแดงอมชมพู มันสีเหลือง เนื้อสันไนจะเป็นส่วนที่มีความนุ่มมากที่สุด
ปลา
ผิวจะเป็นมัน มีสีตามลักษณะของปลาแต่ละชนิด ตาสดใส มีเนื้อแน่นโดยใช้นิ้วกดแล้วไม่บุ้มเหงือกมีสีแดงสดไม่มีเหม็นเน่า
เป็ด
ข้อสังเกตว่าเป็นเป็ดแก่หรือเป็ดอ่อน ุถ้าเป็นเป็ดอ่อนจะมีตีน และจะงอยปากเป็นสีเหลือง ควรเลือกเป็ดแก่เพราะมีเนื้อมาก
ไข่
ไข่สดดูจากเปลือกไข่ ไข่ไก่ที่สดจะมีผิวคล้นแป้งฉาบติดอญุ่จับดูแล้วเนียนมือ หากเปลือกไข่ลื่อนมันแสดงว่าเป็นไข่เก่า ไข่สดหากนำมาส่องกับแดด จะมีสีออกแดง มีลักษณะโปร่งแสง เห็นไข่ขาวกับไข่แดวแยกกันอย่างชัดเจน
ผักสด
ผักสดชนิดต่างๆ ไม่เหี่ยว ไม่ช้ำ ไม่มีจุดดำ ไม่มีรอยหนอนเจาะ ถ้าเป็นผักผล ขั้วจะติดแน่น ผลอวบ สด ใหม่ ผิวตึงไม่มีรอยเหี่ยวช้ำ