สัตว์ในทะเลที่คล้ายพืช

ในท้องทะเลมีดอกไม้ทะเลหรือ ซีแอนนีโมนี ซึ่งเป็นสัตว์ ทะเลเพียง ชนิดเดียวที่มีลักษณะคล้ายดอกไม้ หรือ คล้ายพืชบางชนิด ดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์ ที่มีโครงสร้างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน มีเพียงท่อกลวงกลางลำตัว ปลายท่อเป็นปาก และมีแขนอ่อนโอนเอน จำนวนมากอยู่มากรอบปาก คอยโบกพัดอาหารเข้าปาก ดอกไม้ทะเลมีหลายสี เช่น เขียว แดง น้ำตาล และส้ม บางชนิดมีจุดประปราย บางตัวก็มีลายพร้อม

menu