ปลาชนิดใดที่มีขนาดเล็กที่สุด

ปลาบู่แคระมีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวไม่เกินหนึ่ง ในสามของนิ้ว ความยาวเท่ากับเส้นนี้

ปลาชนิดใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ปลาฉลามวาฬครองตำแหน่งยักษ์ใหญ่ ความยาวลำตัวถึง 59 ฟุต น้ำหนักอาจถึง 15 ตัน ซึ่งเท่ากับช้างถึง 2 เชือกปลาเล็กปลาน้อยถือได้ว่าโชคดี เพราะฉลามวาฬกินแต่เพียงแพลงตอน ( สิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กจิ๋ว ลอยอยู่ในน้ำ ทะเล ) เป็นอาหารเท่านั้น

next