อนุสาวรีย์ทหารพลร่มป่าหวาย

อนุสาวรีย์ทหารร่มป่าหวาย ประดิษฐานอยู่ ณ ค่ายวชิราลงกรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สร้างเป็นรูปทหารหน่วยพลร่มถวาย มือซ้ายชี้ไปเบื้องหน้า มือขวาถือปืน ตั้งอยู่บนฐานหกเหลี่ยม รอบฐานจารึกชื่อทหารพลร่ม ผู้เสียชีวิตในการออกรบเพื่อป้องกันประเทศชาติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2529

MENU