พระบรมราชานุสาวรีย์พระองค์เจ้ากิตติยากร วรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาท พระบรมราชานุสาวรีย์ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ทรงเทพทองหล่อ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2514 พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจอมเจ้ามารดาอ่วม ประสูตรเมื่อวันจันทร์ เดือน 7 แรม 9 ค่ำ ปีจอ พระองค์ทรงเข้าเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในปี พ.ศ. 2427 พร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอชั้นผู้ใหญ่ 3พระองค์ คือ พระองค์เจ้าพีฒนศักดิ์ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม และพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช มีมหาปั้น (มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยายมราชปั้น สุขุม )เป็นครูผู้สอน
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ ได้ทรงเข้าพระราชพิธีโสกัณฑ์ ในวันขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่วันศุกร์ ปีวอก พ.ศ. 2427 จากนั้นทรงผนวชเป็นสามเณร จำพรรษาที่วัดบวรนิเวศ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2428 ทรงผนวชได้ 20วันจึงทรงลาผนวชไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสก็อตแลนด์ เมื่อปลายเดือนมิถุนายน

NEXT