พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมพระยาวชัยนาทนเรนทร

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรศวร ประดิษฐานอยู่ ณ กระทรวงสาธารณสุข ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 27 พฤษศจิกายน พ.ศ. 2509
สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมขุนชัยนาทนเรศวรทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 52 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดา ม.ร.ว. เนื่อง(สนิทวงศ์)ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 12 ขึ้น 6 ค่ำ ปีระกา ตรงกับวันที่12พฤษจิกายนพ.ศ.2428ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อพระชันษาได้ 12 วันเจ้าจอมมารดาถึงแก่อนิจกรรมสมเด็จพระปิยมหาราชทรงยกให้เป็นพระราชโอรส ของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ทรงศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวังและวันที่ 22 สิงหาคมพ.ศ.2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระไชยวัฒนทองคำองค์เล็กแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย ไฮเดลแบก ประเทศเยอรมัน
ต่อมาพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ก็ได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวพลอยไลน์ เอลิซาเบธ ชาร์นแบร์เกอร์ ณ สำนักทะเบียนอำเภอเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอนในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2455 แล้วเสด็จกลับเมืองไทย

NEXT