ศิลาจาลึก พ่อขุนรามคำแหง

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ พิพิธพัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.1826 ทรงประดิษฐ์อักษรไทยข้นใช้เองโดยทรงดัดแปลงมาจากตัวอักษรขอมอักษรที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมี 32 ตัว เวลาเขียนจะเขียนในบรรทัดเดียวกัน ทั้งตัวพยัญชนะและสระ
ด้านการปกครอง
พระองค์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก ใครมีเรืองทุกข์ร้อนก็มาสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ที่ประตูพระราชวัง ราษฎรสามารถกราบทูลพระองค์ได้ พระองค์จะให้ความยุติธรรมแก่ราษฎรด้วยพระองค์เองแม้เป็นเวลากลางคืนทำให้ราษฎรรักใคร่ยำเกรงพระองค์เป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการนี้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ในสมัยรัชการพระองค์ ทรงแผ่ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ทิศเหนือได้เมืองแพร่ น่าน หลวงพระบาง ทิศใต้ได้เมืองราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และดินแดนตลอดแหลมมลายู ทิศตะวันออกได้เมืองพิจิตร พิษณุโลก เวียงจันทน์ ทิศตะวันตกได้เมืองฉอด ตะนาวศรี ทวาย ตองอู เมาะตะมะ หงสาวดี

MENU