ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน

    ชื่อภาษาอังกฤษ : Black and White Helen
    ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio nephelus
    ลักษณะทั่วไป : มี ๒ ชนิดย่อย ชนิดแรกมี แถบสีขาวพาดขวางกลางปีกคู่หน้าและคู่หลัง ปีกละ ๕ แถบส่วนอีกชนิดปีกคู่หน้าไม่มี แถบสีขาวและปีกคู่หลังมีแถบสีขาวเรียงกัน ข้างละ 4 แถบเท่านั้น ทั้งสองชนิดย่อยมี ปีกด้านบนและด้านล่างสีดำเหมือนกัน ปลายปีกคู่หลังมีติ่งยื่นยาวออกมาคล้ายกัน ถิ่นอาศัย : อาศัยอยู่ตามสวนผลไม้ที่ร่มครึ้ม และตามป่าทั่วไป หากินตามพื้นดินทรายที่ ชื้นแฉะ ตามผลไม้เน่าเปื่อยและมูลสัตว์

    เป็นชนิดที่พบชุกชุม