ผีเสื้อสะพายฟ้า

    ชื่อภาษาอังกฤษ : Common Bluebottle
    ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium sarpedon
    ลักษณะทั่วไป : ปีกสีดำมีแถบสีฟ้าอมเขียว ขนาดใหญ่พาดผ่านกลางปีกจากปลายปีกคู่หน้า ต่อเนื่องไปจนสุดปลายปีกคู่หลัง ทั้งด้านบน และด้านล่างมีสีสันคล้ายกันขอบปีกคู่หลัง ด้านบนมีรูปจันทร์เสี้ยวเล็กๆสีฟ้าอมเขียว เรียงกันเป็นแถว
    ถิ่นอาศัย : อาศัยอยู่ตามชายป่าและ


    ริมลำธารที่มีแสงแดดส่องถึง เพศผู้ชอบลงหากินตามทราย ชื้นแฉะเป็นชนิดที่พบชุกชุม