หน้าหลัก อุปกรณ์ ท่าจับด้าย สัญลักษณ์และอักษรย่อ ลายถักโครเชต์ ผู้จัดทำ อ้างอิง


ลายที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

พ2ค. คือ การพันหัวเข็ม 2 ครั้งแล้วควักเป็น 4 ห่วง ปลดทีละ 2 ห่วง 3 ครั้ง