หน้าหลัก อุปกรณ์ ท่าจับด้าย สัญลักษณ์และอักษรย่อ ลายถักโครเชต์ ผู้จัดทำ อ้างอิงอุปกรณ์
อุปกรณ์การถักโครเชต์ ประกอบด้วย เข็มโครเชต์ และด้าย ซึ่งเข็มและด้ายแต่ละเบอร์จะมีขนาดที่สมดุลกันดังตาราง
อุปกรณ์โครเชต์ TM ด้ามไม้

ขนาดของเข็ม ลักษณะของด้าย
เบอร์ 1 ใช้กับด้าย cotton matte, elba , tm baby หรือเส้นด้ายขนาดใหญ่
เบอร์ 2 ใช้กับไหมพรมtm baby หรือ เส้นด้ายขนาดใหญ่
เบอร์ 3 ใช้กับด้ายtm soft #5, fiore#3, olympus#5
เบอร์ 4 ใช้กับด้ายolympus#5, dmc#5, tm soft#5, fiore#5, venus#20
เบอร์ 5 ใช้กับด้ายolympus#5, dmc#5, olympus#18, dmc#5
เบอร์ 8 ใช้กับด้ายdaiwa#12, veus#8
เบอร์ 10 ใช้กับด้ายolymus#40 (50กรัม) venus#8
เบอร์ 11 ใช้กับด้ายolympus#40(20 กรัม), dmc#40, venus#40
เบอร์ 12 ใช้กับด้าย#80 / #70อุปกรณ์โครเชต์ TULIP

ขนาดของเข็ม ลักษณะของด้าย
เบอร์ 5/0 ใช้กับไหมพรมจอย
เบอร์ 7/0 ใช้กับไหมพรมจอย ไหมพรมจัมโบ้
เบอร์ 1 ใช้กับด้ายจูเลียต 50 กรัม
เบอร์ 2 ใช้กับด้ายโอลิมปัส #5 ไหมพรมTM BABY ไหมพรมเรือใบ
เบอร์ 3 ใช้กับไหมพรมโมแฮร์
เบอร์ 4 ใช้กับด้ายโอลิมปัส #18
เบอร์ 5 ใช้กับด้ายวีนัส # 20 ซัมเมอร์ ทิวลิป 50 กรัม ทิวลิปด้ายมัน 50 กรัม
เบอร์ 6 ใช้กับด้ายป๊อปปี้ส์ , TM SOFT, วีนัส #20 ,#16#ซัมเมอร์, #20 คอตต้อน
เบอร์ 8 ใช้กับด้ายทิวลิปสีเงิน ทิวลิปสีทอง
เบอร์ 10 ใช้กับด้ายโอลิมปัส #40 วีนัส #40 คอตต้อน
เบอร์ 12 ใช้กับด้ายวีนัส #70