หน้าหลัก อุปกรณ์ ท่าจับด้าย สัญลักษณ์และอักษรย่อ ลายถักโครเชต์ ผู้จัดทำ อ้างอิง

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4

โบว์ติดผมสวยเก๋

เตรียมวัสดุ
1. ด้ายCottonเบอร์ 40 ขนาดบรรจุ 20 กรัม 1 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์เบอร์ 8
3. ลูกปัดมุกขนาด 3 มม. 22 เม็ด
4. กิ๊บติดผมแบบหนีบ 1 ตัว

โบวชิ้นเล็ก

แถว 1
ขึ้นต้นโซ่ 19 หลักแรก ซ3 *ซ1ข้าม 1 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *.....* จนจบแถว พลิกกลับ
แถว 2
ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนหลักเดิม *พ1ค บนหลักเดียวกัน พ1ค 2ครั้งบนหลักเดียวกันของหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *.....* จนจบแถว พลิกกลับ
แถว 3
ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนหลักเดิม พ1ค บนหลักเดียวกัน พ1ค 2ครั้งบนหลักเดียวกันของหลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถว 4-15
ถักตามผังลาย (ตัดด้าย) ต่อด้ายที่จุดต่อด้าย ถักเหมือนชิ้นแรก (ถักลง)
วิธีประกอบ
นำชิ้นแรกที่ถักทั้ง 2 ชิ้นเย็บติดกันโดย คธ ซ3 จนรอบ และชิ้นที่ถักลงถักเช่นเดียวกัน
โบว์ชิ้นใหญ่
ถักเหมือนกับชิ้นเล็ก และดูตามผังลาย
ชายโบ
ถักขึ้นถักลงเหมือนกับตัวโบว์
แถว 1
เริ่มโซ่ 21 ซ3 เป็นหลักแรก *ซ1ข้าม 1 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *.....* จนจบ พลิกกลับ
แถว 2-37
ถักตามผังลายจนจบแถว ตัดด้าย ต่อด้ายที่จุดต่อด้าย และถักเหมือนแถวที่ 1-37
วิธีประกอบ
1. นำโบว์ทั้งสองชิ้นและชายโบว์เย็บติดกันดังภาพ
2. นำลูกปัดมุกมาร้อยพาดตรงช่วงกลางโบ เส้นละ 11 เม็ด 2 เส้น มัดเป็นเกลียว นำมาคาดกึ่งกลางโบว์ผูกด้านหลังโบว์ให้เรียบร้อย
3. นำกิ๊บสอยติดกับในด้านหลัง