หน้าหลัก อุปกรณ์ ท่าจับด้าย สัญลักษณ์และอักษรย่อ ลายถักโครเชต์ ผู้จัดทำ อ้างอิง

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4

คลุมเตียงชื่นรัก

เตรียมวัสดุ
1. ด้ายซัมเมอร์วีนัส เบอร์ 16 ขนาดบรรจุ 100 กรัม สีชมพู 25 กลุ่ม
2.เข็มโครเชต์เบอร์ 6
ดอก A
เริ่มต้น
คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถัก 484 ดอก)
แถว 1
ซ3 เป็นหลักแรก *ซ3 พ1ค ในวงกลม* ถักซ้ำใน *.....*อีก 6 ครั้ง จบด้วย ซ3 ลห กับหลักแรก
แถว 2
ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 2ครั้ง บน ซ3 *ซ2 ข้าม 1 หลัก พ1ค 3ครั้ง บน ซ3 ถัดไป* ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ จบด้วย ซ2 ลห กับหลักแรก
แถว 3-12
ถักตาม ผังลาย
ดอก ต่อๆไป
แถว 1-11
คล้องด้ายเป็นวงกลม แล้วถักเหมือนดอกแรก
แถว 12
แถวสุดท้าย ถักต่อกับดอกแรกตาม ผังลาย
ดอก B
แถว 1
ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 15 ครั้ง ในวงกลม ลห กับหลักแรก
แถว 2
ถักต่อกับดอก A ตามผังลาย