หน้าหลัก อุปกรณ์ ท่าจับด้าย สัญลักษณ์และอักษรย่อ ลายถักโครเชต์ ผู้จัดทำ อ้างอิง


การถักโครเชต์นับว่าเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่เกิดจากความประณีตพิถีพิถัน เรียงร้อยเส้นด้ายจนเป็นผลงานที่สวยงามน่าใช้ มีหลายคนที่มองว่าการถักโครเชต์ เป็นเรื่องยากไม่จริงหรอกคะลองเริ่มต้นศึกษาพื้นฐานต่างๆได้จากทางเว็บไซต์ได้เลยคะ
อุปกรณ์

ท่าจับด้าย

สัญลักษณ์และอักษรย่อ

ลายถักโครเชต์

ผู้จัดทำ

อ้างอิง