สุนัขจิ้งจอก

มีชื่อสามัญว่า เอเซียติกแจ๊คกัส ซึ่งแปลว่า หมาจิ้งจอกแห่งเอเซีย หรือจิ้งจอกทอง ภาษาเตอรกิชเรียกหมาจิ้งจอกว่า ชากัล ภาษาเปอร์เซียเรียกว่า ชากอล เข้าใจว่าฝรั่งชาติอังกฤษ คงจะยืมคำมาจากภาษาใด ภาษาหนึ่งใน สองภาษานี้ หมาจิ้งจอกมีชื่อว่า คานิสออรีอัส ซึ่งแปลว่าหมาทอง

หมาจิ้งจอกมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับหมาบ้านและหมาป่า หมาจิ้งจอกมีอยู้ด้วยกันทั้งหมด 4 ชนิดคือ

1.หมาจิ้งจอกทองหรือหมาทอง

2.หมาจิ้งจอกหลังดำ

3.หมาจิ้งจอกข้างลาย

4.หมาจิ้งจอก ไซเมี่ยน แจ๊คกัล

นิเวศน์วิทยาและพฤติกรรมของสุนัขจิ้งจอก

clickto main menu