ผักหนาม

ชื่ออื่น

กะลี หลักฉื่อโกว จุยหลักเท้า

ชื่อวิทยาศาสตร์Lasia spinosa Thw.วงศ์Araceae
ลักษณะเป็นพืชจำพวกบอนมีลำต้นใต้ดินเป็นแท่นทรงกระบอกทอดยาวขนานไปตามพื้นดิน มีข้อและหนามแข็งติดกับราก ก้านใบเป็นเส้นกลมออกมาจากลำต้นใต้ดินสูง 60-120 ซม. มีหนาม ใบเป็นแผ่นบาง ๆ มีรอยเว้าลึกเกือบถึงปลายใบ ฐานใบโค้งเข้าคล้ายรูปหัวใจ มีเส้นกลางใบใหญ่ 1 เส้น ท้องใบมีหนาม ใบอ่อนม้วนเป็นแท่งกลม ปลายแหลมงอกพุ่งออกมา แล้วค่อยคลี่ใบออก กาบหุ้มช่อดอกสีแดงยาว บิดเป็นเกลียว ช่อดอกออกรวมกันแน่นเป็นแท่งสีขาว ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ บานจากบนลงล่าง ผลอยู่ติดกันแน่นเป็นแท่งทรงกระบอก ผลย่อยเป็นเหลี่ยม ผักหนามพบขึ้นตามที่ลุ่มมีนำขัง เช่น ตามริมหนองน้ำ ลำคลอง เป็นต้น
สรรพคุณ
ลำต้น
รสเผ็ดชา แก้ไข้ กระหายน้ำ ไอ ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ปัสสาวะสีเหลืองหือแดง ผิวหนังเน่าเปื่อยเป็นหนอง