เผือก

ชื่ออื่น
บอน คูไท ทีพอ ตุน บอนเขียว บอนจีนดำ


ชื่อวิทยาศาสตร์Colocasia esculenta Schott.วงศ์Araceae

สรรพคุณ
น้ำจากก้านใบ
เป็นยาห้ามเลือด เป็นยากระตุ้น และเป็นยาทานวดทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้น
ลำต้น

ใช้พอกแผล รวมทั้งแผลที่เกิดจากงูกัดด้วย
หัว

ยาระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำนม ห้ามเลือด