แสงไฟสีเหลืองบนเวทีสาดกระจายไปทั่ว ท่ามกลางความมืดที่ค่อยๆคืบคลานลงปกคลุม ปี่พาทย์เริ่มบรรเลงเรียกคนดูให้หันมาสนใจเวที พักหนึ่งก็มาถึงการ "ออกแขก" ที่เด็กๆชอบ ตัวแสดง แต่งตัวสวมหมวก วาดเคราให้ดูเหมือนแขก ออกมาร้องเบิกโรงทักทายคนดูและแนะนำเรื่องย่อๆเป็น ภาษาไทยสำเนียงแขก สร้างความครึกครื้นให้ผู้ชม

The darkness of night is dispilled by the central stage light. This is when the attention of the audience is drawn to the stage with the meiodic tunes now filling the air soon the prologue will follow. This is a part children like best since the prologue known among Thai people as "Awk khaek" features a performer in Indian-style costume.His role is to give the synopsis of the storyline with his Indian-tinted accent causing a jovial reaction from the audience.