รำมอญ

รำมอญ เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของมอญ และคงเหลืออยู่สืบต่อมาจนกระทั่ง จนกระทั่งทุกวันนี้ ลูกหลานมอญรุ่นหลังๆ นี้ ยังคงได้รับการถ่ายทอดศิลปะ นี้ไว้ด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปากเกร็ด พระประแดง และที่ปทุมธานี ยังมีผู้ที่รำมอญได้จำนวนมาก ซึ่ง รวมทั้งวงปี่พาทย์มอญที่บรรเลงประกอบการรำ ก็ยังคงมีอยู่หลายวงเช่นกัน แต่ละวงล้วนมีฝี มือเยี่ยมทางบรรเลงเพลงมอญกันทั้งสิ้น รำมอญ ทางมอญจะเรียกว่า " ปัว-หะเปิ้น " จะมีได้ใน โอกาสทั้งงานมงคล งานสมโภชต่างๆ ตลอดจนงานศพโดยเฉพาะในงานศพพระ ชาวบ้านจะนิยม รำถวายหน้าศพเพราะถือว่าได้บุญ ในงานศพคฤหัสถ์ผู้มีอาวุโส หรือผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือชาวบ้าน จะมารำด้วยความเคารพเช่นกัน

ท่ารำ

การแต่งกาย

เพลงประกอบการรำ