อำเภอเขาชัยสน

ไปเที่ยววัดเขียนบางแก้วซึ่งอยู่เลยอำเภอเขาชัยสนไปประมาณ 7 กิโลเมตร
ตรงกิโลเมตรที่ 14 พอดีจะมีทางเข้าอยู่ซ้ายมือ วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบสงขลา เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว ซึ่งสร้างแบบเดียวกับพระธาตุนครศรีธรรมราชแต่ขนาดเล็กกว่า เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของพัทลุง นอกจากวัดที่อยู่ริมทะเลสาบยังมีแหลมจองถนน ซึ่งอยู่เลยอำเภอไปไกลหน่อย ประมาณ 39 กิโลเมตร
เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สามารถ มองเห็นทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆได้เป็นอย่างดี

กลับไปหน้าที่แล้วค่ะ