บานไม่รู้โรย

ชื่อสามัญ (Common Name) : Everlasting, Globe Amaranth
ชื่อพฤกษศาสตร์ (Scientific Name) : Gomphrena globosa, L.
ชื่อวงศ์ (Family name) : Compositae
ชื่ออื่นๆ (Other Name) : -

ลักษณะทั่วไป

บานไม่รู้โรยเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นแข็ง ตามข้อบวมพอง แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเป็นใบเดี่ยว โคนใบมน ใบค่อนข้างยาว ท้องใบมีขนนุ่มสีขาว ออกดอกเป็นช่อ กลุ่มดอกกลมประกอบด้วยกลีบดอกเล็กแข็ง

การขยายพันธุ์
ใช้เมล็ดปลูก

ประโยชน์ทางสมุนไพร
ดอก ใช้ต้มนำกินแก้ตาเจ็บ ขับปัสสาวะ แก้ไอ หอบหืด แผลผื่นคัน