ตะขบไทย

ชื่อสามัญ (Common Name) : Governor plum
ชื่อพฤกษศาสตร์ (Scientific Name) : Flacourtia cataphracta, Roxb.
ชื่อวงศ์ (Family name) : Flacourtiaceae
ชื่ออื่นๆ (Other Name) : มะเกว๋นควาย ครบ
ลักษณะทั่วไป

ตะขบไทยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาที่ยอด ใบลักษณะกลมคล้ายใบพุทรา ผลกลม โตเท่าลูกพรุทรา ผลสุกสีแดงอมดำ
การขยายพันธุ์
ใช้เมล็ดปลูก
ประโยชน์ทางสมุนไพร
ราก ใช้เป็นยาขับเหงื่อ ยาขับเสมหะ
เนื่อไม้ ใช้ปรุงเป็นยาแก้ท้องร่วง แก้บิด มูกเลือด