กระถิน

ชื่อสามัญ (Common Name) : Lead Tree
ชื่อพฤกษศาสตร์ (Scientific Name) : Leucaena glauca, Bench.
ชื่อวงศ์ (Family name) : Leguminosae
ชื่ออื่นๆ (Other Name) : กระถินไทย กระถินบ้าน กะเส็ดบก สะตอเบา
สะตอเทศ ผักหนองบก ผักก้านถิน

ลักษณะทั่วไป

กระถินเป็นไม้พุ่ม ใบเป็นใบประกอบคล้ายมะขาม ดอกเป็นดอกรวม สีขาวเป็นฝอยฟูกลม ฝักแบนยาวประมาณ 6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.5 - 2 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดแบนเรียงอยู่

การขยายพันธุ์
ใช้กิ่งปักชำ หรือใช้เมล็ดปลูก

ประโยชน์ทางสมุนไพร
ใบและเมล็ด สรรพคุณแก้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ช่วยให้ระดับนำตาลและระดับโคเลสเตอรอลลดลง แก้ท้องร่วง ใช้สมานแผล ห้ามเลือด
เนื่องจากในใบและเมล็ดมีสารมิโมซีน ที่ทำให้ผมร่วงได้ จึงไม่ควรรับประทานมากเกินไป