หอยเจดีย์ชั้น

เคยเป็นหอยที่นักสะสมเปลือกหอยต้องการมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง ชอบอาศัยร่วมกับปะการังและดอกไม้ทะเล (Sea Anemones) ตามพื้นทะเลระดับลึก และอาจติดอวนลากขึ้นมาได้