ชุดอวกาศ

ชุดอวกาศทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันการเข้าออกของ อากาศ และช่วยป้องกันนักบินอวกาศจากอุณหภูมิต่ำ กว่าศูนย์ถึง 185 องศาเซลเซียส จนถึงสูงกว่าศูนย์ 150 องศาเซวลเซียส ชุดอวกาศยังช่วยนักบินอวกาศจากสภาพ สูญญากาศในอวกาศที่ๆ ซึ่งความกดดันต่ำสามารถป้องกัน อุกกาบาตจุลภาคออกไป หรือทำให้อุกกาบาตจุลภาค ช้าลง ไม่เช่นนั้นแล้วอุกาบาตจุลภาคอาจพุ่งทะลุชุด อวกาศและทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อนักบิน อวกาศ ชุดอวกาศยังจะต้องอ่อนน่นแต่เหนียว สำหรับให้ นักบินอวกาศออกไปปฎิบัติภารกิจซ่อมแซมอันละเอียด อ่อนในอวกาศ ชุดอวกาศต้องยืดหยุ่นได้ ชุดอวกาศต้อง มีอากาศสำหรับหายใจและอุณหภูมิภายในซึ่งคงที่และ สบาย เพื่อป้องกันนักบินอวกาศจากการสูญเสียน้ำดื่ม เพื่อป้องกันนักบินอวกาศจากสูญเสียน้ำในขณะทำงาน เพื่อที่จะให้ได้สิ่งจำเป็นดังกล่าวทำให้ชุดนักบินอวกาศ มีน้ำหนักถึง 113 กิโลกรัม เมื่อชั่งบนโลก แต่ในอวกาศ ชุดอวกาศอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักอย่างสิ้นเชิง