กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์

เป็นกลุ่มโบราณที่สุดกลุ่มหนี่ง ปรากฏว่าเคลื่อนที่ติดตามกลุ่มดาวหมีใหญ่ตลอดเวลา บางคนเรียกว่า กลุ่มดาวคนเลี้ยงหมี คนโบราณเห็นกลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายคน มือหนึ่ง ถือหอก อีกมือหนึ่งถือสายล่ามสุนัข 2 ตัว ซึ่งอยู่ในกลุ่มสุนัขล่าเนื้อ (Canes Venaciti) ที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นเอง

เมื่อราว 250 ปีมาแล้ว ฮัลเลย์ (Edmund Halley) นักดาราศาสตร์อังกฤษ ค้นพบว่า มีดาวสว่างดวงหนึ่งในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ ไทยเรียกว่า ดาวยอดมหาจุฬามณี (Aruturus) เคลื่อนจากที่ซึ่งเคยกำหนดไว้ในสารบบอันนับว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญ ที่ทำให้นัก ดาราศาสตร์เริ่มคิดเป็นครั้งแรกว่า ดาวฤกษ์ทั้งหลายมิใช่เป็นดาวคงที่ถาวร และบัดนี้ก็ตรวจ พบว่าดาวฤกษ์ทั้งหลายต่างก็เคลื่อนไปจากที่เดิมทีละน้อยๆ โดยเฉพาะดาวยอดมหาจุฬามณี ค้นพบว่า เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 85 ไมล์ต่อวินาที แต่บรรดาดาวฤกษ์ล้วยอยู่ห่างไกลโลก มาก เราจึงสังเกตด้วยตาเปล่าไม่ได้ว่ามันเคลื่อนที่ไปเท่าใด โดยเฉพาะดาวยอดมหาจุฬามณี นี ใน 900 ปี จะเคลื่อนที่จากที่เดิมไปเท่าความกว้างของดวงจันทร์ที่เห็นบนฟ้าเท่านั้น

click to back