กลุ่มดาวหมีเล็ก

เป็นกลุ่มดาวที่คนโบราณเคยเขียนรูปไว้ว่า มีลักษณะคล้ายสุนัข มีหางยาวชัดเจนมานานแล้วและเรียก กลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มซิโนซูลา(Cynosura) อันมีความหมายว่า "จุดน่าสนใจบนท้องฟ้า" เพราะถ้ามองตามการหมุนของกลุ่มดาวนี้ จะรู้สึกว่าลูกตาจะ ต้องส่ายเอียงตามไปตลอดเวลา และมีดาวเหนือเป็นดาวสว่างที่สุดในกลุ่มนี้

click to back