ว่านพัดโบกแดง

ลำต้นขึ้นเป็นปล้องยาวหนึ่งนิ้ว ใบป้อมปลายใบแหลม พื้นใบด้านหน้าสีเขียวหม่น พื้นใบด้านหลังสีแดงสด รูปลักษณะใบคล้ายพัด ก้านใบสั้นติดลำต้น สีชมพูอ่อน กระดูกกลาง ใบจมลึกขึ้นเป็นสันหลังใบ
พฤษานุภาพขึ้นอยู่กับการอธิฐานของผู้ปลูก มีความประสงค์ในทางใดก็ใช้ในทางนั้น เช่น ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ