ดอกจำปา

ลักษณะ : เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาลปนขาวมีปุ่มเล็กๆตามต้นกิ่งเปราะใบสีเขียวและใหญ่ ปลายใบแหลม
คล้ายมะม่วง ใบจะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาของลำต้น ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามโคลนใบ กลีบยาวมีประมาณ 8-10
กลีบซ้อนกันเป็นชั้น ดอกแก่สีเหลือง มีเกสรสีเขียวอ่อนอยู่ตรงกลาง กลิ่นหอมเย็นตลอดปี
การขยายพันธุ์ : โดยการตอนกิ่ง
สรรพคุณ : ดอกและเมล็ดใช้ทำยาแก้ไข แก้โรคธาตุเสีย แก้คลื่นเหียน และยังทำอุบะร้อยมาลัย
BACK