เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ซึ่งมีหลายชนิด และได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง เพราะ ทุกฤดูกาล จะมีผลไม้อต่ละชนิดผลิดอกออกผลมาสู่ตลาดอย่างมากมาย
เช่น เงาะ ทุเรียน น้อยหน่า มังคุด กล้วย อ้อย สำไย ส้มโอ ขนุน สับปะรด ลิ้นจี่ แตงโม มะพร้าว ชมพู่ มะละกอ มะม่วง มะปราง
ทรัพยากร พืชพันธุ์ธัญญาหาร ผลไม้อันมีรสดี เป็นส่วนที่ช่วยให้ชาวสวนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ และได้ขยายรายได้ให้มากขึ้นเมื่อถูกนำออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ