ชีวิตมด

การกำเนิดอาณาจักร

รังของมดแดงเกิดขึ้นหลังจากการผสมพันธุ์ระหว่างมดเพศผู้และมดเพศเมีย ในช่วงฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม รังมดแดงทั่วไปเริ่มจากมดราชินี 1 ตัว โดยมดเพศผู้ (Male) และเพศเมีย (Female) จะบินออกจากรังที่เป็นบ้านะที่อาศัยพร้อมด้วยมดเพศผู้และมดเพศเมียจากรังอื่นๆบริเวณใกล้เคียง มดเพศเมียจะปล่อยสารเคมีชื่อ ฟีโรโมน ซึ่งมีอยู่ในมดทุกตัว เป็นสัญญาณให้ตัวผู้ตามกลิ่นมาผสมพันธ์ สันชาตญาณแห่งการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์จึงเกิดขึ้นในบริเวณนี้ มดเพศเมียจะผสมพันธุ์กับมดเพศผู้ 1 ตัว หรือ 2-3 ตัว เพราะในชั่วชีวิตของมดเพศเมียจะผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น มดเพศเมียจะรักษาหน่อเชื้อของมดงานรุ่นต่อๆไปเอาไว้ตลอดชีวิต เมื่อการผสมพันธุ์เสร็จสิ้นลงมดเพศเมียจะกลายเป็นมดราชินี (Queen) ส่วนมดเพศผู้เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะตายไป หน้าที่การดำรงค์เผ่าพันธุ์ของมดเพศผู้จึงหมดลง มดราชินีจะบินอยู่ในอากาศ เพื่อจะค้นหาพื้นที่ๆเหมาะสมในการทำรัง ช่วงที่มดราชินีค้นหาพื้นที่สร้างรังนั้น มดราชินีจะกัดหรือสลัดปีกออกทิ้ง เนื่องจากไม่ต้องการใช้ปีกแล้ว เหตุที่มดราชินีต้องสร้างรังขึ้นมานั้น เพราะมดราชินีต้องใช้รังเพื่อวางไข่ และสร้างครอบครัวมดแดง

กลับหน้าหลัก