เทคนิคการปลูกเลี้ยงบอนไซ
Bonsai Growing Techniques


วิธีปลูกบอนไซจากเมล็ด


วิธีการปลูกเลี้ยงบอนไซจากเมล็ดพันธุ์ของมัน ตามวิธีการของญี่ปุ่นเรียกว่า Misho ซึ่งไม่แตกต่างไปจากวิธีในการปลูกพันธุ์ไม้จากเมล็ดพันธุ์อื่นๆเท่าใรนัก
แต่การคัดเลือกเมล็ด,การเพาะเมล็ด,การเฝ้าดูการเติบโตของมันตลอดจนการดูแลระวังรักษาตามแบบฉบับของการปลูกบอนไซนั้น กรรมวิธีดังกล่าว จะต้องใช้เวลานานพอสมควรหรือมิฉะนั้นก็ต้องเรียกได้ว่า ใช้ควมอดทนสูงทีเดียว
บอนไซที่มีลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์ดี ที่ได้ผ่านการตกแต่งและดูแลอย่างพิถีพิถันนั้น อาจจะต้องใช้เวลานาน และอายุของบอนไซบางชนิดก็อาจมีอายุยืนยาวได้ถึง3-4ชั่วอายุคน เรื่องนี้เป็นความจริง บอนไซเป็นไม้มรดกที่มีค่าตกทอดสืบต่อๆกันเรื่อยมา และมีราคาสูงเท่ากับราคาของวัตถุโบราณบางชนิด

กรรมวิธีแบบ Misho

มีข้อยกเว้นอยู๋2-3ประการ ที่ว่าอาจเป็นไปได้ ในการที่เราสามารถจะปลูกพืชหรือไม้อย่างใดอบ่างหนึ่งจากเมล็ดของมัน พันธุ์ไม้ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่บางพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น จะเป็นไม้เขียวสดอยู่เสมออย่างไม้พันธุ์ในกลุ่ม Ezo spruce ซึ่งปลูกบนก้อนหิน และจำพวกสนขาวของญี่ปุ่น ซึ่งมีใบแหลม5แฉกหรือปลายแหลม5ก้านใบ จำพวกสนดำ และสนแดง รวมทั้งไม้จำพวกผลัดใบอย่างไม้ Zelkova,ไม้มะเดื่อขาว,ไม้Carpinus,ไม้SumaeและMaple

[menu]