วิธีปลูกบอนไซในกระถาง


กรรมวิธีในการปลูกบอนไซลงในกระถาง ภายหลังจากที่ได้เพาะเมล็ดในกระบะหรือในกระถางเพาะ จนลำต้นเติบโตแข็งแรงพอเเล้ว
ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการนำเอาบอนไซมาลงในกระถาง ซึ่งจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการขุดย้ายออกจากกระถางเพาะ เพื่อนำมาบรรจุลงในกรพถางสำหรับตั้งประดับในห้องตามความประสงค์ของเรา

การปลูกในกระถาง

การปลูกในกระถางมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
1.เตรียมกระถางที่ได้ขนาดพอเหมาะกับพันธุ์ที่เราต้องการปลูก ก่อนอื่นควรเลือกกระถางดินเผาชนิดที่ไม่เคลือบมัน ซึ่งจะช่วยให้กระถางแห้งง่ายไม่อมน้ำจนเกินไป แล้วปิดก้นกระถางที่เป็นรูระบายน้ำนั้นด้วยตะแกรงแบบเดียวกับกระถางเพาะเมล็ด และเอาดินหยาบๆและดินที่เป็นก้อนเล็กๆใส่ลงไปในกระถาง
ขนาดของกระถางจะต้องเลือกให้รับกับสภาพข้องราก,กิ่งก้านและความสูงข้องไม้ด้วย การบรรจุดินลงกระถางในขั้นแรกก็ควรให้มีความสูงของดินประมาณ1/4ของส่วนสูงข้องกระถาง ขั้นต่อไปจึงค่อยเอาดินละเอียดโรยหน้าอีกชั้นหนึ่งเพียงเล็กน้อย
2.แกะกระดาษหุ้มห่อรากไม้และหญ้าสะแฟกนุ่มหรือหญ้าที่หุ้มรากนั้นออกมาให้หมด ระวังอย่าเช็ดหรือล้างดินที่หุ้มรากนั้นออกมาเป็นอันขาด แล้วตัดรากที่ไม่สมบูรณ์หรือหักชำรุดออกเสียบ้าง
3.นำต้นไม้นั้นบรรจุลงในกระถางที่ใช้โรยดินหยาบไว้ก่อนแล้ว จึงค่อยเอาดินกลบโคนรากอีกชั้นหนึ่ง เคาะข้างๆกระถางเบาๆเพื่อให้ดินได้แทรกเข้าไปในช่องว่างตรงโคนรากของมัน
4.เอาดินกลบโคนรากของมันให้ท่วมราก แต่อย่าให้มากจนเกินไป มิฉะนั้นดินตอนบนจะสูงเกินปากขอบกระถาง ถ้าดินปากกระถางสูงกว่าขอบ เวลารดน้ำ น้ำจะพาดินตอนบนของมันหายไปหมด
5.ใช้นิ้วมือของคุณกดให้หน้าดินอัดตัวลงไปเบาๆ อย่ากดเเรงเกินไปมิฉะนั้นจะกระเทือนไปถึงรากเล็กๆของต้นไม้ ควรระวังให้มากในการกดดินที่ปากกระถาง
6.เอาหญ้าสะแฟกแผ่กระจากคลุมตอนผิวหน้าของดิน เพื่อป้องกันมิให้รากแห้ง
7.เมื่อทำการปลูกไม้ลงในกระถางเรียบร้อยเเล้ว ใช้เชือกเส้นเล็กๆมัดรอบปากกระถางแล้วผูกกับลำต้น เพื่อยึดมิให้ต้นแกว่งไปมาได้ เพราะไม้ที่ปลูกใหม่ๆ รากยังไม่จับกับดินใต้กระถางได้เพียงพอวิธีการตรึงนี้เป็นแบบญี่ปุ่นเรียกว่า "Tsuri-o-tory"หรือการทำให้สมดุลส่วนใหญ่จำเป็นมากในการใช้สำหรับปลูกต้นที่สูง บางทีอาจกินเวลานานถึง6เดือนกว่ารากจะเข้าที่
8.ขั้นตอบสุดท้ายคือรดน้ำให้ทั่วทั้งลำต้นและดินด้วย แต่ควรรดที่ดินก่อนแล้วจึงค่อยรดที่ต้น(รดจากยอด)ควรใช้ฝักบัว
*กระถางที่ปลูกใหม่ๆ จะต้องเลือกสถานที่ๆเหมาะกับการวางตั้งกระถาง ให้ได้รับแดดและร่มเงาพอสมควร ไม่ตั้งในที่แดดจัดเกินไปหรือควรมีร่มบังแดดแก่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรตั้งในที่ๆมีลมเเรงจัดหรือแดดส่องทั้งวัน เพราะจะทำให้ดินแห้งเร็วและทำให้ไม้เหี่ยวแห้งอีกด้วย
การรดน้ำควรรดวันละ2ครั้ง คือเช้าเเละเย็น โดยใช้กระป๋ฮงรดแบบฝักบัว และอย่ารดให้ดินเปียกชุ่มมากเกินไป ในขั้นนี้เป็นเพียงขั้นหนึ่งที่เรียกว่า ขั้นรอวันคืนที่จะให้รากใหม่ของมันงอกงามออกมา

[menu]