การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช


เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบอนไซก็มีความรู้สึกไวและไหวตัวต่อเเมลงที่เป็นศัตรูทำลายเเละภาหะนำโรคต่างๆเหมือนกัน แต่การป้องกันโรคและแมลงต่างๆเหล่านี้ ก็จะต้องขึ้นอยู๋กับชนิดของเเมลง โรคและพันธุ์ไม้ด้วย จึงจะทำการป้องกันและขจัดให้หมดไปได้ เรามีวิธีการป้องกันโดยสรุปได้ดังนี้
ก่อนอื่น จำเป็นต้องบำรุงรักษาให้บอนไซอยู๋ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเสียก่อน เพราะแมลงกับโรคนี้จะชอบทำลายต้นที่อ่อนแอเสมอ แสงแดดกับอากาศที่บริสุทธิ์ที่มากพอก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบอนไซ
นอกจากนั้นเเล้ว ก็หมายความว่า จะต้องใช้ยาฉีดเพื่อฆ่าแมลงเป็นเครื่องป้องกันไว้บ้าง และถ้าปรากฏว่าดินแห้ง ก็ควรต้องรีบรดน้ำไว้ก่อนโดยใช้กับย่าฆ่าเเมลง แต่ควรระวังอย่าให้ดินสกปรกหรือเน่าเป็นอันขาด
ถ้าพบแมลงอยู๋ที่ต้น ให้รีบฉีดยาฆ่าแมลงเเต่พอควร หรือถ้าไม้เป็นโรคติดต่อแบคทีเรีย ซึ่งมีอาการผิดปกติของใบเกิดขึ้นรวดเร็ว หรือเป็นจุดของโรคเกิดขึ้นที่ลำต้นให้รีบใช้ยาฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียก่อนอื่น การใช้ยาฆ่าเเมลงหรือยาฆ่าเชื้อโรค ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ให้มากนักควรลองกับต้นเสียก่อนว่ามีผลอย่างไร

[menu]