แคลซิโทนิน


แคลซิโทนิน

ถูกผลิตและหลั่งจาก พาราฟอลลิเคิลเซลล์ มีหน้าที่ลดปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟสในเลือดซึ่งจะออกฤทธิ์ ที่กระดูกและไต โดยเพิ่มการนำแคลเซียมเข้สู่กระดูกและลดการสลายของกระดูกนอกจากนั้นจะเพิ่มการขับถ่าย ฟอสเฟสทางไต แคลซิโทนิน จะทำหน้าที่ร่วมกับฮอร์โมน จากต่อม พาราไทรอยด์ และวิตตามิน D ในการรักษาสมดุล ของแคลเซียมและฟอสเฟสในร่างกาย

BACK