..แก้วจอมซน...

แก้วจอมซน
โดยแว่นแก้ว (พระนามแฝง)
ภาพประกอบ โดย เหมียว(นามแฝง)
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๒๖.
๑๑๖ หน้า. ภาพประกอบ. ๑๕ บาท
"แก้วจอมซน"เป็นหนังสือเสริมความรู้ และให้ ความเพลิดเพลินแก่เยาวชน จากบทเกริ่นใน "คุยกันก่อน" ว่า "เปลี่ยนชื่อ เพราะใครๆ พากันว่า แก้วไม่แก่นแล้ว แต่ยังชน "ทำให้ทราบว่า เรื่องต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ต่อจากเรื่อง "แก้วจอมแก่น " ตัวละครจึงยังคงมี "แก้ว " เป็นตัวเอกของเรื่อง กับขณะชุดเดิมเป็นตัวประกอบ เนื้อหาแบ่งเป็นตอนๆ ทั้งหมดมี ๑๘ ตอน แก้วเป็นผู้มีบุคลิก ร่าเริงแจ่มใส น่ารัก จิตใจดี แต่ ซุกซน แต่ละตอนเป็นเรื่องสั้นๆ ได้สอดแทรกความรู้และชักนำเด็กๆ เป็นคนดี เช่น ตอน นก หนู งูลิง ซึ่งเป็น เรื่องเกี่ยวกับนกพิราบที่บินมาเกาะ รั้ว บ้านของแก้ว แล้วทำให้บ้านสกปรก พ่อของแก้วจึงหาวิธีไล่นกพิราบ โดย การนำเอางูปลอมมาแขวนไว้ตามหน้าต่าง ชายคาบ้าน พอนกมาเห็นงูก็บินหนี ไป และตอนสุกสันต์เป็นวันคล้ายวันเกิดของแก้ว แก้วได้ทำบุญใส่บาตร ปล่อยเต่า ฯลฯ จะเห็นได้ว่า "แก้วจอมซน " เป็นหนังสือที่ให้คติสอนใจแก่ เยาวชนให้รู้จักทำบุญทำทาน และรักเพื่อน ดีต่อเพื่อน

    ท ๖๒๒ ก

กลับไปสารบัญ