กติกาการเล่นแบดมินตัน

ผู้เล่น (PLAYERS)

(ก.) คำว่า"ผู้เล่น" (players)หมายความว่าผู้เล่นในเกมทุกคน
(ข.) ในการเล่นประเภทคู่ ผู้เล่นจะต้องมีข้างละ 2 คน และการเล่นประเภทเดี่ยวจะมีผู้เล้นข้างละ 1 คน (ค.) ข้างใดที่มีสิทธิส่งลูกจะต้องเรียกว่าข้าง"ส่งลูก"(The "In" Side) ส่วนอีกข้างหนึ่งจะเรียกว่าข้าง"รับลูก" (The "Out" Side)

การเสี่ยง (THE TOSS)


ก่อนที่จะตั้งต้นเล่น ทั้ง 2 ข้างที่จะต่อต้านกันต้องทำการเสี่ยง ข้างที่ชนะการเสี่ยง มีสิทธิที่จะเลือก:-
ก. เลือกส่งลูกก่อน
ข. ไม่ส่งลูกก่อน
ค. เลือกที่ (เอาด้านใดด้านหนึ่ง)ข้างที่แพ้การเสี่ยงจะได้แต่ที่ยังเหลืออยู่เท่านั้น

การนับแต้ม(SCORING)


(ก.) การเล่นประเภทคู่ และการเล่นประเภทชายเดี่ยวเกมๆหนึ่งมี 15 คะแนน เมื่อได้ 14 เท่ากันสิทธิที่จะเลือก "กำหนด" (Setting the game) ให้เกมนั้นเล่นที่ 15 คะแนนเลย หรือ จะเล่นต่อไปอีก 3 คะแนนในกรณีหลังใครถึง 3 ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ
(ข.) การเล่นประเภทหญิงเดี่ยว และเด็กเล็ก เกมหนึ่งจะมี 11 คะแนน เมื่อได้ 10 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 10 คะแนน ก่อน จะมีสิทธิที่"กำหนด" ว่าจะเล่นที่ 11 คะแนน หรือ จะเล่นต่อไปอีก 3 คะแนน ในกรณีหลังผู้ที่ได้ 3 คะแนนก่อนจะ เป็นฝ่ายชนะถ้าไม่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ผู้แข่งขันจะต้องเอาชนะกันให้ได้ก่อน 2 ใน 3 เกม ผู้เล่นจะต้องสลับข้างกัน เมื่อเล่นเกมที่ 1 จบลงถ้ามีการเล่นถึงเกมที่ 3 ผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนข้างกันเมื่อ คะแนนตามที่กำหนดไว้ตังต่อไปนี้
(ก.) 8 คะแนนสำหรับเกม 15 คะแนน
(ข.) 6 คะแนนสำหรับเกม 11 คะแนน

กติกาการเล่นคู่และเดี่ยว

back