ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ PRAOWK
ชื่อไทย พราว,พราวชมพู
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมของ TRAIL BLAZER กับ MR. MARTIN E.RANDIG ซึ่ง ดร.เสริมลาภ วสุวัต คัดเลือกและตั้งชื่อพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2526