โคลงภาพฤาษีดัดตน
ตำราฤาษีดัดตนเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า วิชาการบริหารร่างกายนั้นเป็นวิชาชั้นสูงซึ่งผู้คงแก่เรียนได้แก่บรรดาฤาษี โยคี ผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลายได้ใช้กันมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้ว ท่ากายบริหารของฤาษีดัดตนมีมากมายหลายท่า แต่ละท่าล้วนมีสรรพคุณแก้เมื่อย แก้ปวด แก้ท้องผูก แก้โรคลมต่างๆ รูปท่ากายบริหารของฤาษีดัดตนซึ่งคัดมาจากสมุดไทยในรัชกาลที่ 3 ต่อมาได้บันทึกอยู่ในหนังสือประชุมวัดเชตุพนอยู่ในหมวดอนามัย มีทั้งหมด 85 โคลง