น้ำตกคลองลาน

(รูป)น้ำตกคลองลาน น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของ จ.กำแพงเพชร

ในบรรดาผืนป่าตะวันตกตอนเหนือที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต จ.กำแพงเพชร และตากนั้น "น้ำตกคลองลาน" อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร คือน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ และสะดวกต่อการเดินทางไปเที่ยวชมที่สุด น้ำตกสายนี้เป็นน้ำตกประเภททิ้งตัวลงมา จากหน้าผาสูงเป็นชั้นเดียวที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 100 เมตร ในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดด้วยสายน้ำที่โถมถั่งลงมาน่าดูยิ่ง อีกทั้งบริเวณรอบๆน้ำตกก็ยังเป็นบริเวณที่ร่มรื่นเหมาะแก่การไปปิกนิกอีกด้วย